Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar - Denizli Dermatoloji, Estetik Uygulamalar, Dermatolojik Uygulamalar,dermatolog denizli, denizli cildiye, denizli en iyi dermatolog, denizlide en iyi dermatolog, denizli dermatoloji, denizli dermatoloji doktorları,

Leke, Akne İzi, Saç Dökülmesi, Anti - Aging, Çatlak (Stria), dermatoloji kliniği denizli, denizlide dermatoloji kliniği, Güzellik merkezi denizli, Denizli Güzellik merkezleri, dermatoloji prof denizli, denizli dermatoloji uzmanı,

İnflamatuar Deri Hastalıkları, Saç Hastalıkları, Deri Kanserleri, İnfeksiyöz Deri Hastalıkları, Akne, Benlerin Tanı, Takip ve Tedavisi, denizli cilt bakımı, cilt doktoru denizli

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ürün Kategorileri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Gökşin Ş, İmren IG, Cenk H, Kaçar N, Duygulu Ş. COVID-19 Salgınının İlk Aylarında Değişen Yaşam Tarzı ve Günlük Davranışların Dermatolojik Hastalıklar Üzerindeki Etkileri: Retrospektif Kesitsel Gözlemsel Çalışma. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2022; 32: 47-55.
 2. Subaşı Gökşin Ş., Duygulu Ş., Kaçar N., Demirkan N. Eroziv plantar liken planus: olağan bir hastalığın nadir klinik varyantı. Pamukkale Tıp Dergisi 2021; 14: 275-278.
 3. Kaçar N, Balcı DD. COVID-19 ve dermatolojik bulgular. Dursun R, editör. Dermatoloji ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.9-13.
 4. Kekeç DÖ, Kaçar N, Demirkan NÇ. Hipopiyon belirtisi saptanan bir paraneoplastik pemfigus olgusu ve literatür incelemesi. Pamukkale Tıp Dergisi 2018; 11: 81-84.
 5. Ünlütürk Z, Değirmenci E, Tekin S, Kaçar N. Tuberous sclerosis complex. DOD Clinical Case Report 2018; 1: 9-12
 6. Kaçar N. Radyofrekans ile Vücut Şekillendirme. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2017; 10: 267-9.
 7. Kaçar N. Vücut şekillendirmede kullanılan yöntemler ve etkinliklerinin karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2017; 10: 246-9.
 8. Çetin EN, Şanlı B, Bir F, Yıldızkaya F, Kaçar N, Yaylalı V. Sistemik İsotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Gözyaşı ve Oküler Yüzey Değişiklikler. Turk J Ophthalmol 2013 Oct; 43 (5): 309-12.
 9. Özdemir F, Karaaslan IK, Turk BG, Şahin S, Şahin MT, Oğuz O, Öztaş MO, Arca E, Mansur T, Karabulut AA, Kaçar N. Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı. Turk J Dermatol 2013 Dec; 7 (4): 206-235.
 10. Taşlı L, Kaçar N*, Yıldız N, Şanlı B, Ergin Ş. Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme. Pam Med J 2011; 4: 131-135 (Yazışma yazarı*)
 11. Korkmaz S, Kaçar N, Taşlı L, Şanlı B, Demirkan N. Erişkin bir Heck hastalığı olgusu. Pam Tıp Derg 2011; 4: 158-162.
 12. Ergin Ş, Kaçar N, Ergin Ç, Kaleli İ, Tikveşli S. Atopik Dermatitli Hastalardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Kökenlerinde Mupirosin ve Fusidik Asit Direncinin Araştırılması. Pam Tıp Derg 2010; 3: 29-31.
 13. Kaçar N, Ergin Ş, Yıldız N. Yaşlılarda Deri Hastalıklarının Dağılımı: Pamukkale Üniversitesi Dermatoloji Kliniğinin 1623 Hastadan Oluşan 5 Yıllık Deneyimi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2009; 1: 24-29.
 14. Taşlı, ML, Kaçar N, Şanlı Erdoğan B, Ergin Ş. Successful Treatment of Papillon Lefèvre Syndrome with a Combination of Acitretin and Topical-PUVA; A Four Year Follow Up. J Turk Acad Dermatol 2009; 3: 93301c.
 15. Kaçar N, Ergin Ş, Tatlıpınar S, Demir M, Yaylalı V, Erdoğan Şanlı B, Kaleli İ. Atopik dermatitili hastalarda gözde ve burundaki bakteri dağılımı ile Staphylococcus aureus kolonizasyonunun göz ve deri tutulumu ile ilişkisi. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 103-106.
 16. Yıldız N, Erdoğan BŞ, Bağdatlı D, Kaçar N, Ergin Ş. Parsiyel Lipodistrofili Bir Olgu. Dermatose 2007; 6: 118-120.
 17. Kaçar N, Ergin Ş, Erdoğan BŞ. Psoriasisli hastalarda yaşam kalitesi. Turkderm 2007; 41: 117-120.
 18. Özdemir MAÖ, Polat A, Ergin Ş, Kurt F, Kaçar N, Çobankara V. Çocuklarda nadir bir olgu: Juvenil sistemik skleroderma. T Klin J Pediatr 2006; 15: 172-6.
 19. Ergin Ç, Kaleli İ, Şahin R, Ergin Ş, Kaçar N. Akne vulgarisli hastalardan izole edilen Propionibacterium acnes suşlarının biyotiplendirilmesi. Microbiyol Bul 2006; 40: 15-21.
 20. Erdoğan BŞ, Ergin Ş, Aktan Ş, Kaçar N. Denizli yöresinden paederus dermatiti olguları. Turkderm 2006; 40: 123-125.
 21. Erdoğan BŞ, Aktan Ş, Ergin Ş, Gelincik N, Uz N. Psoriasisli hastalarda prolaktin ve growth hormon düzeyleri. T Klin J Dermatol 2005; 15: 23-26.
 22. Kaçar N, Ergin Ş, Erdoğan BŞ. Psoriazis vulgaris ve liken planus birlikteliği: 3 olgu sunumu Lep Mec 2004; 36: 134-139.
 23. Ergin Ç, Ergin Ş, Kaleli İ, Erdoğan BŞ, Cevahir N, Kaçar N. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda dermatofitoz etkenleri.  İnfeksiyon Dergisi 2004; 18: 339-342.